ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ SPERMLAB - Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.

- spermlab.gr

Εργαστήριο Σπερματολογίας. Ειδικευμένο στη διερεύνηση της υγείας του άντρα και όχι μόνο σε ότι αφορά στην υπογονιμότητα.

7,330,836   $ 8.95