Τοπογραφικά Όργανα | Περιβαλλοντικός Εξοπλισμός | Βιομηχανικές...

- metrica.gr

METRICA A.E. Επίσημος αντιπρόσωπος της Leica Geosystems. Τοπογραφικός, Περιβαλλοντικός, Βιομηχανικός Εξοπλισμός. Τεχνική Υποστήριξη, Service. Δίκτυο Σταθμών Αναφοράς

3,729,152   $ 240.00