Δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, αντλιοστάσια

- routoulas.com

Κάθε έργο μας και μια νεα δημιουργία. Δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, αντλιοστάσια, ειδικές κατεδαφίσεις.

  Not Applicable   $ 8.95


Χάντζιος - βιομηχανικές μηχανολογικές κατασκευές ανοξείδωτες...

- chantzios.com

Η εταιρεία Χάντζιος είναι μία τεχνική εταιρεία η οποία αναλαμβάνει την κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξειδικεύεται σε σωληνουργικές και υδραυλικές εργασίες, χαλύβδινες και ανοξείδωτες κατασκευές.

  Not Applicable   $ 8.95