Error 404 (Not Found)!!1

- id.google.com

1 $ 15,453,873,360.00

Google Translate

- translate.google.am

Google-ի անվճար ծառայությունն ակնթարթորեն թարգմանում է տեքստեր և վեբ կայքեր անգլերենից ավելի քան 100 լեզուներով:

18,567 $ 783,360.00

Google Translate

- translate.google.com.fj

Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages.

278,030 $ 31,860.00

Google Translate

- translate.google.mv

Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages.

123,511 $ 97,200.00